CANASTA 藤製有蓋大野餐籃

  • 以天然柳條經純手工編製
  • 藤籃上蓋有被設計成平面,方便平置餐具、酒杯
  • 藤籃上蓋為綿製、且可拆置清洗

購買商品

貨號: PNPT101 分類: 標籤: